प्रशासनिक निर्देशिका

प्रशासनिक निर्देशिका

प्रशासनिक निर्देशिका प्रशासनिक निर्देशिका

नाम पद संपर्क नंबर
Mr. DEVENDRA SHUKLA NAYAV TEHSILDAR mp nagar +919425302797
Mrs. ANUSHRI GUPTA NAYAV TEHSILDAR t t narga +919407530400
Mr. IDRISH KHAN NAYAV TEHSILDAR bairasiya +919893800339
Mr. CS MISHRA N.O TT NAGAR +919425184480
Mr. AVINASH TIRAR N.O. BAIRAGARH +919425005978
Mr. GS DHURVE N.O. CITY +919893776550
Mr. MANOJ SARIYAM N.O. GOVINDPURA +919425476724
Mrs. RITU CHOUHAN N.O.MP NAGAR +917771078040
Powered By Citizen COP